Vilka material används för tandimplantat?

Tandimplantat är en av de mest populära lösningarna vid tandlossning. Tandimplantat är gjorda av materialet titan och det är en avgörande faktor.

Titan - ett hållbart material som ger permanent lösning

Just titan - som används även vid annan kirurgi, exempelvis vid knäledsoperationer - har en förmåga att välkomnas av kroppen. Metallen i fråga växer ihop med benet och fungerar även bra ihop med kroppens vävnader. Därför är ett tandimplantat en lösning som, på sikt, kan innebära en permanent sådan.

Genom en konstgjord tandrot - av nämnda titan - kan man fästa en ny tandkrona. Det är även möjligt att fästa flera sådana i samma tandrot. Kronan i fråga är den som sedermera kommer att fungera som en tand och som syns utåt. Tandimplantat utgår från två delar - en kirurgisk och en protetisk sådan. Båda dessa delar är lika viktiga och måste skötas med samma professionalism för att bästa tänkbara resultat ska skapas.

Tandimplantat av titan tas upp av käkbenet

Den första delen - kirurgin - innebär att vi opererar in själva implantatet i patientens käkben. Detta sker under lokalbedövning och det är ett ingrepp som kräver ett stort fokus. En av de vanligaste anledningarna till att problematik med tandimplantat uppstår är att misstag begås i samband med den kirurgiska delen. Vi arbetar alltid med fokus på att göra rätt från början: det minimerar risken för framtida problem och komplikationer.

Tandimplantat Malmö

I många fall kan behandlingen delas upp i två omgångar. Den första innebär att implantatskruven av titan sätts på plats. Det är den mest avancerade och tidskrävande delen. Den andra behandlingen innebär att vi förbereder en ny plattform för tanden. I vissa fall kan båda dessa delar ske vid ett och samma tillfälle. Det avgörs från patient till patient.

Tiden då? Här kan man räkna med att det tar mellan 30-90 minuter. Som patient kan du även erbjudas lugnande medel i samband med att ditt tandimplantat sätts på plats. Efter behandlingen kan du uppleva viss smärta och ömhet. Det kan lindras genom vanliga värktabletter.

Tandteknikern tar fram nya tänder av porslin

Efter en läkeprocess påbörjas den andra delen av hur en behandling med tandimplantat genomförs. Detta i form av den protetiska delen där de kronor som ska synas - och användas - tillverkas av en tandtekniker.

Dessa tillverkas med dina ordinarie tänder som mall: färg, nyans, storlek och form - allt tas med i beräkningen och med målet att dina implantat ska se likadana ut och passa in i ditt leende.

Tandkronan tillverkas oftast av en kombination av porslin och metall eller av helkeramiska lösningar. Detta av den enkla anledningen att dessa alternativ erbjuder den mest naturtrogna lösningen.

Den nya tanden skruvas - eller cementeras - sedan fast på titanskruven och du som patient påbörjar processen med att lära dig att leva med dina nya tandimplantat.

Passar tandimplantat för alla?

De flesta kan vara lämpliga kandidater för tandimplantat. Undantaget gäller för barn och ungdomar. Där växer fortfarande käkbenet och det påverkar titanskruvens placering som hela tiden kommer att förskjutas i sidled.

Det finns även vissa hälsoaspekter att ta hänsyn till för att bedöma huruvida en patient är lämplig för en behandling. Käkbenet måste vara starkt nog för att kunna hålla upp titanskruven. Vi gör alltid en bedömning baserad på röntgenbilder innan och vi presenterar alltid alternativa lösningar för våra patienter.

Gällande läkeprocessen kan vi tillägga att tobak tenderar att försvåra läkningen. Har du funderat på att sluta röka eller snusa är det definitivt läge att göra slag i saken i samband med att tandimplantat planeras. Det ger dig bättre förutsättningar och förbättrar din hälsa överlag.

Modern tandvård för alla